„Týmto súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosťou Vassal EKO, s. r. o., so sídlom Slovnaftská 102, Bratislava – mestská časť Vrakuňa 821 07, IČO: 44 523 921 („Prevádzkovateľ“) a jej zamestnancami v rozsahu osobných údajov vymedzených v registračnom formulári a podobizne, obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa mojej osoby alebo prejavov osobnej povahy vyhotovených v priebehu trvania súťaže „Umenie z odpadu“ („Súťaž“) a v súvislosti s realizáciou a/ alebo vyhodnotením Súťaže za účelom zabezpečenia organizácie Súťaže, riadneho a plynulého priebehu Súťaže, jej propagácie a jej vyhodnotenia, a to na čas trvania Súťaže do momentu vyhlásenia výsledkov.“

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(http://umeniezodpadu.sk/wp-content/uploads/2018/04/shutterstock_270895094_2.jpg); }